Bestyrelsen

Grundejerforeningen Christianslund blev etableret i 1978. I følge vedtægterne skal man vælge en bestyrelse på 7 medlemmer, henholdsvis én repræsentant fra hver af de 6 områder samt en formand til at varetage de formål, der er angivet i foreningens vedtægter.