Opgaver

Overordnet er bestyrelsens opgaver:

  1. Varetage beboergruppernes fælles interesser og forpligtelser (vedtægter §3 og deklaration §1,stk. 4 og 12)
  2. Sikre at nedskrevne regler og servitutter bliver overholdt (vedtægter §3 )
  3. Tage initiativ til at anlægge og vedligeholde legepladser, stier, veje og grønne områder (vedtægter §3 )
  4. Udfærdige ordensreglement (deklaration §1,stk. 5)
  5. Fastsætte kontingentstørrelse og sikre at midlerne bliver brugt hensigtsmæssigt (deklaration §1,stk. 6)

 

Det er disse 5 punkter, den til enhver tid siddende bestyrelse i samarbejde med alle grundejere har at arbejde ud fra. 

Mht økonomi har bestyrelsen forpligtelse til at sørge for at budgetter udfærdiges så realistiske som muligt og at anvende grundejerforeningens midler under hensyntagen til at få mest muligt ud af bidragene til foreningen.

Det er besluttet, at det ikke er muligt at hæve over kr. 50.000 fra foreningens konto, andet end at 2 bestyrelsesmedlemmer godkender det.