Aktiviteter

Gennem året er der nogle faste traditioner:

Generalforsamlingen afholdes typisk i løbet af marts måned og foregår fx i Spektrum Odder.
Vi starter altid med et måltid mad, hvor alle grundejere er velkomne.

I begyndelsen af juni måned har vi "Grøn dag", hvor vi hjælper hinanden med at vedligeholde de fælles arealer. Det er en god anledning til at få snakket med naboerne. Grillen er tændt og øl og vand købt ind til middagspausen. For den frivillige indsats får man fx en vingave til hver deltagende husstand.

På skråningen til vores lille boldbane har vi samlet kvas, så vi kan lave et flot Sank Hans bål. Alle er velkomne. Et par timer før bålet tændes bliver grillen tændt, så de der har lyst, kan medbringe mad til grillen og dermed hygge sig med de øvrige fremmødte fra grundejerforeningen.

Nogle områder i foreningen afholder vejfest, idet man kan få et tilskud på kr. 30,- pr. husstand samt mulighed for låne grill og leje telt fra område 6 for kr. 200,- for en weekend. Vedrørende teltudlejning se opslagstavlen

Ellers er der gennem tiden jo altid et eller andet særligt, som man i de enkelte områder samles om. Det kan være etablering af et nyt stykke græs, tilplantning af et nyt område, fælles information om energibesparelse, flishugning fra lægestien, bare som nogle eksempler.