Til nye beboere

Grundejerforeningen Christianslund vil hermed byde dig/jer velkommen til området. Vi synes det er et pragtfuldt sted at bo, og håber du/I med tiden, vil komme til at mene det samme.  

I årets løb afholder foreningen flere arrangementer:

Almindeligvis er der fælles Skt. Hans ved områdets legeplads og en ”grøn dag” først på sommeren. Generalforsamlingen afholdes i marts og her inviteres man til hygge med spisning inden mødet.

Kontingent til foreningen er p.t. 1.500 kr. årligt, og dette beløb går især til vedligeholdelse af vej- og stisystemer, græsslåning, snerydning, saltning, delvis vedligeholdelse af grønne arealer og meget mere. 

Grundejerforeningen består af 6 områder og du/I er flyttet/flytter ind i én af dem. Du/I vil blive budt velkommen af områdets repræsentant, men du/I er også velkommen til at rette henvendelse til vedkommende. Du/I kan se her, hvem der er din repræsentant.

Ved at flytte til området er man automatisk en del af grundejerforeningen. Det betyder, at der er nogle fælles vedligeholdelsesopgaver som grundejer/lejer bør deltage i.

Det er godt hvis du/I melder ud med forslag til aktiviteter eller ønsker til området og ikke mindst at have opmærksomhed på uhensigtsmæssigheder i området.

Fælles arbejdsindsats omkring små-opgaver såsom klipning, udtynding og beskæring af beplantning og vedligeholdelse af træværk, skilte og stier er fundamentet for grundejerforenings virke og økonomi. Hvis vi skal købe os til alle opgaverne vil kontingentet stige kraftigt.

En stor del af kontingentet bliver opsparet til ny vejbelægning, som skønnes aktuel ca. hver 10.-15. år.

Mange af os bor tæt og almindelig hensyntagen til naboer må være naturligt. Sig til naboerne, når du vil holde fest, tænk over matriklens beplantning i forhold til skygge, pollen og blade, hold fri passage på veje og græsarealer osv. Så kan vi alle leve som vi vil, uden at genere andre.

Information om grundejerforeningens vedtægter m.m. kan ses her.

Vi håber på et godt samarbejde og at se dig/jer ved forskellige arrangementer.

Vi ønsker dig/jer tillykke med boligen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen i Grundejerforeningen Christianslund