Lægestien

Den østlige del af området er afgrænset af beplantning. Det er et område, som grundejerforeningen tidligt døbte 'lægestien'.

Tilbage i firserne blev det besluttet, at området langs stien skulle beplantes, så det fik et skovagtigt præg. Det er lykkedes, så man i mange år, har kunnet gå en stemningsfuld tur gennem "skoven".

I de seneste år har foreningen udtyndet og genplantet, men vi må nu gå mere radikalt til værks og genskabe skoven i etaper, for at kunne styre væksten. Det betyder, at vi fælder dele af skoven om efteråret og genplanter forår eller efterår.

Der er i 2013 lavet en plan, som strækker sig over de kommende år. Det er specielt 3 punkter, der er lavet planer for, nemlig plantehøjde, fældningsplan og planteforslag. 

Se plan for lægestien her!